Üç Uçan Sürüngene Ait 100 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu

Ara?t?rmac?lar, Fas?ta 100 milyon y?l önce ya?am?? pterosaurus ailesine ait 3 uçan sürüngen türünün fosilini ke?fettiler. Hemen hemen bütün k?talarda ya?am?? olan pterosaurusun fosillerinin Afrika?da da bulunmas?, k?tan?n evrimsel tarihinin aç?klanmas?nda önemli bir yer alabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir