Kendi Ameliyatını Yaparak Tıp Tarihine Geçen Doktor: Leonid Rogozov

Sovyetler Birli?i?nin 1960-1961 y?llar? aras?nda gerçekle?tirdi?i Sovyet Antarktik Seferi?nde yer alan pratisyen hekim Leonid ?vanoviç Rogozov, sefer s?ras?nda ameliyat?nda kendisini bulabilece?i en iyi doktora emanet etti: kendisine.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir