Bir Teknoloji Şirketi, 30 Dakikada Uçağın Nasıl Kontrol Edileceğini Öğretecek

E?er sivil havac?l?kta pilot olmak isterseniz, yakla??k iki y?ll?k e?itim sürecini göze alman?z gerekiyor. Bir ta??mac?l?k teknoloji ?irketi ise bunun aksine, bir ki?inin 30 dakikal?k e?itimin ard?ndan uça?? uçurabilece?ini söylüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir