Amazon’un, Depo İşçilerine Markette de Çalışmaları İçin Ek Ücret Önerdiği İddia Edildi

Amazon’un, market al??veri?i taleplerinin artmas? nedeniyle depo i?çilerini daha fazla çal??maya te?vik etmek için ücret art??? önerdi?i iddia edildi. Amazon’un i?çilerine saatlik 19 dolar teklif etti?i söyleniyor. Salg?ndan önceki saatlik ücret 15 dolard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir