Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs Uygulaması: WHO MyHealth

Dünya geneline yay?lan ve pandemi hâline gelen koronavirüs hakk?nda birçok yanl?? bilgi halk aras?nda dola??yor. Yanl?? bilginin yay?lmas?n?n önüne geçmek isteyen Dünya Sa?l?k Örgütü, bilgilendirici sayfalar içeren mobil uygulamas?n? yay?nlamaya haz?rlan?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir