Bill Gates: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etmeyen Ülkelerde Vaka Sayısı Hızla Artacak

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, CNN’de yapt??? röportaj s?ras?nda soka?a ç?kma yasa??n?n gerekli oldu?unu ve bu yasa??n al?nmad??? yerlerde vaka say?s?n?n artaca??n? belirtti. Gates, ayr?ca 2015 y?l?nda yapt??? bir TED konu?mas?nda bu salg?ndan bahsetti?inin de alt?n? çizdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir