Koronavirüse Hiçbir Önlem Almayan Tek Ülke: Belarus

Dünya genelinde koronavirüs salg?n? nedeniyle panik ya?an?rken Belarus salg?na kar?? hiçbir önlem alm?yor olu?uyla dikkat çekiyor. 86 vakan?n görüldü?ü ülkenin Devlet Ba?kan? Luka?enko, “Olur böyle ?eyler. En önemlisi panik yapmamakt?r” demi?ti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir