Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs Bilgilendirme Sitesini Yayınladı

Cumhurba?kanl??? Dijital Dönü?üm Ofisi, koronavirüsle ilgili bir internet sitesi olu?turdu. Olu?turulan bu site, salg?nla ilgili güncel rakamlara eri?ilmesini ve çe?itli k?yaslamalar?n yap?lmas?n? sa?l?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir