Dünya Sağlık Örgütü Danışmanı: ‘Salgını Testle Yenebiliriz’

Dünya Sa?l?k Örgütü dan??manlar?ndan Dr. Bruce Aylward, Time dergisine verdi?i röportajda salg?n? çok say?da test yaparak yenebilece?imizi söyledi. 30 y?ll?k deneyime sahip Dr. Aylward, ayn? zamanda dünyada koronavirüs salg?n?yla sava?maktan sorumlu en yetkili ki?iler aras?nda yer al?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir