NASA Uranüs’ün Etrafında Bir Bulut Tabakası Keşfetti

Uranüs?ü ziyaret eden tek araç olan Voyager 2 uzay arac?ndan gelen onlarca y?ll?k verileri inceleyen NASA yeni bir ke?if yapt?. Bilim insanlar?n?n yapt??? ke?fe göre, henüz tespit edilemeyen bir ?ey Uranüs’ün atmosferinden uzaya do?ru s?z?nt? yap?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir