Koronavirüsün Havaların Isınmasıyla Yok Olabileceği İhtimalini Güçlendiren Araştırma

ABD’deki Maryland Üniversitesi, koronavirüs ile s?cakl?k aras?nda nas?l bir ba?lant? oldu?unu ara?t?rd?. Yap?lan ara?t?rma, COVID-19’un mevsimsel özellik gösterdi?ini ortaya koydu. Bu durum, havalar?n ?s?nmas?yla salg?n?n sona erebilece?inin bir göstergesi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir