Almanların, Koronavirüs Salgınını 8 Sene Öncesinden Tahmin Ettiği Çarpıcı Rapor

Tüm dünyan?n yeni tip koronavirüs salg?n? ile mücadelesini sürdürdü?ü bu günlerde, Alman yetkililerin tam sekiz sene önce haz?rlad??? çok çarp?c? bir rapor gün yüzüne ç?kt?. Raporda, mutasyona u?ram?? yeni SARS-CoV virüsünün Güneydo?u Asya?daki bir hayvan pazar?ndan ç?kaca?? ve dünya genelinde binlerce insan? öldürece?i ifade ediliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir