Cinsiyetin Yaşam Süresine Etkisini Anlamak İçin Yeni Bir Araştırma Yapıldı

Bilim insanlar?, cinsiyetin ya?am süresine etkisini aç?klamak için vah?i hayvan türleri üzerinde yeni ara?t?rmalar yapt?. Çal??man?n sonucu, insanlarda ortalama kad?n ve erkek ömrü fark?n?n sebeplerini anlamaya yard?mc? olacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir