4 Astronottan Karantinada Yaşayan İnsanların Hayatını Kolaylaştıracak Tavsiyeler

Karantina, koronavirüs salg?n? günlerinde en fazla kar??m?za ç?kan kavramlar aras?nda ilk s?rada yer al?yor. Uzay görevlerinde aylarca di?er insanlardan tecrit edilmi? halde ya?amak zorunda kalan astronotlar, karantina günlerinde nas?l ya?anmas? gerekti?ine dair tavsiyelerini yay?nlad?lar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir