Huawei, Dokunmatik Özelliklere Sahip Dairesel Kamera Sistemi İçin Patent Başvurusunda Bulundu

Huawei’nin geçti?imiz y?l ald??? ve yeni ortaya ç?kan bir patent, ?irketin dairesel kamera tasar?m?n? yaln?zca görsellik için tercih etmedi?ini gösteriyor. Huawei, kamera modülünün etraf?ndaki dairesel ?eridi bir dokunmatik ekran için de?erlendirip, kullan?c?lara baz? kontroller sunmay? planl?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir