Arkade, Mobil Oyunlar İçin Ürettiği Motion Blaster Silahını PewDiePie ile Tanıttı

Mobil oyunculu?un geli?mesiyle birlikte mobil oyunlarla uyumlu oyun donan?mlar? da ç?kmaya ba?lad?. Bu tür bir donan?m geli?tirmek isteyen giri?imlerden bir tanesi de Arkade oldu. Arkade, Motion Blaster silah?n?n tan?t?m? için PewDiePie ile i? birli?ine gitti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir