Araştırmacılar, Yeni Bir Beyin-Makine Arayüzü Konusunda Çalışmalar Yapıyor

BMI olarak bilinen beyin-makine arayüzü, beyin ile makineler aras?nda bir ba?lant? kurarak ki?inin nesneleri hareket ettirmesini sa?lar. Bunun en büyük örne?ini Stephan Hawking?de gördük. Hawking, BMI sayesinde dü?ünce gücüyle yaz? yazabiliyordu. ?imdi ise ara?t?rmac?lar, yeni bir beyin-makine arayüzünün geli?tirilmesi konusunda çal??malara ba?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir