Yeni Bir Çalışmaya Göre Karbon Emisyonunun Çözümü Toprakta Yatıyor

Dünyan?n ve dünya üzerindeki ya?am?n en büyük tehditlerinden bir tanesi karbon emisyonu. Birçok kurulu?, emisyonun azalt?lmas? için çe?itli giri?imlerde bulunuyor. Yap?lan bir ara?t?rmaya göre, emisyonun azalt?lmas?nda kullan?lacak araçlardan bir tanesi toprak da olabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir