Bilim İnsanları, X-Işını Teleskobu İle Sicim Teorisine Dair Deliller Arıyor

Bilim insanlar?, bilim dünyas?nda uzun zamand?r tart??malara sebep olan sicim teorisinin temellerinden axionlarla ilgili delil elde etmek için uzak galaksileri X-???n? teleskobu ile izliyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir