Üniversitelerde Yarın Başlayacak Uzaktan Eğitime Dair Bilinmesi Gerekenler

Yüksekö?retim Kurulu (YÖK) taraf?ndan geçti?imiz günlerde yap?lan aç?klamalarda, üniversitelerde uzaktan e?itimin 23 Mart’ta ba?layaca?? aç?kland?. Yar?ndan itibaren ba?layacak uzaktan e?itim kapsam?nda, her düzeydeki programda yer alan derslerin teorik k?s?mlar? uzaktan ö?retimle yürütülebilecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir