Türkiye’de Vatandaşların %12’si Koronavirüse Karşı Hiç Önlem Almıyor

2020?nin ilk günlerinden bu yana a?amalar halinde dünyaya yay?lan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salg?n? dolay?s?yla en büyük sorumluluk bireylere ait. Salg?na kar?? sosyal mesafelendirme ve hijyen kurallar?na dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak yap?lan bir ara?t?rma gösteriyor ki vatanda?lar?m?z?n %12?si herhangi bir ?ekilde koronavirüse kar?? önlem alm?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir