NASA, Koronavirüs Salgını Sonrası Roket Çalışmalarını Durdurma Kararı Aldı

NASA, tesislerinin çevresindeki koronavirüs vakalar?nda bir s?çrama oldu?unun bildirilmesi üzerine SLS ve Orion uzay arac? geli?tirme çal??malar?n? ask?ya almaya karar verdi. Çal??malar?n ne zaman ba?layaca?? ile ilgili net bir aç?klama yap?lmad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir