Koronavirüsün, Çocuklarda Nasıl Belirtilerle Ortaya Çıktığı Açıklandı

Çin?in Wuhan kentinde ortaya ç?kan ve tüm dünyaya yay?larak binlerce ki?inin ölümüne neden olan koronavirüs, ya?l?lar ve kronik hastal??? bulunanlar için hayati tehlike olu?turuyor. Bir doktor, daha çok ya?l?lara yönelik uyar?lar?n yap?ld??? bir dönemde, çocuklar?n durumuna ili?kin önemli aç?klamalarda bulundu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir