Bilim İnsanları, Testereye Benzer Buruna Sahip 2 Yeni Köpek Balığı Türü Keşfetti

Ara?t?rmac?lar, Do?u Afrika yak?nlar?ndaki sularda 2 yeni köpek bal??? türü oldu?unu belirledi. Yeni ke?fedilen köpek bal?klar?n?n yakla??k bir metre uzunlu?unda oldu?u ve ?Sixgill Shawshark? ad? verilen bir gruba ait oldu?u bildirildi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir