Bir Nedenle Aniden Değişen Dünya Düzenini Anlatan 16 Distopik Roman

Koronavirüs nedeniyle ya?ad?klar?m?z ileride distopik roman olarak edebiyat dünyas?n? sarsabilir. Biz de evde kendimizi karantinaya ald???m?z bu günlerde bir solukta okuyaca??n?z, de?i?en dünyalar? anlatan romanlar? derledik.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir