Çiçek Hastalığı Kahramanının Bir Virüs Salgını Hakkında 14 Yıl Önce Yaptığı Ürkütücü TED Konuşması

Çiçek hastal???n?n ortadan kald?r?lmas?nda ve di?er bir çok hastal?kla mücadelede önemli bir yere sahip olan Larry Brilliant’?n, 14 sene önceki TED konu?mas?nda yeni bir salg?ndan bahsetmesi ak?llara koronavirüsü getirdi. Ba?ar?l? doktor, koronavirüsün gördü?ü en tehlikeli salg?n oldu?unu söyledi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir