Bakterilerin Tıpkı İnsanlar Gibi Şehir Kurdukları Keşfedildi

Mikrokolonilerin nas?l meydana getirdiklerini ö?renmek için yap?lan bir ara?t?rma, bakterilerin t?pk? insanlar gibi kolonile?ti?ini ortaya ç?kard?. Ara?t?rmaya göre bakteriler de insanlar gibi ?ehir benzeri yap?lar kuruyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir