Bakım Noktaları İçin Üretilen İlk Hızlı COVID-19 Testi Onaylandı

Amerika Birle?ik Devletleri Sa?l?k Bakanl????na Ba?l? G?da ve ?laç ?daresi (FDA) bir saatten k?sa sürede sonuç al?nabilen ilk h?zl? bak?m noktas? COVID-19 testini onaylad?. Üretilecek testlerin ay sonuna kadar gerekli noktalara iletilece?i duyuruldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir