Bilim İnsanları, 114 Yaşındaki Bir Kadının Hücrelerini Yeniden Programladı

Bilim insanlar?, Supercentenarian (Süper as?rl?k) olarak adland?r?lan ya? grubuna ait 114 ya??ndaki bir kad?n?n hücresini yeniden programlad?. Gelin ortaya ç?kan sonuca yak?ndan bakal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir