Yapay Zeka ile Sahte Haberler Yazan Bir Site Kuruldu

Bir ?irket, yapay zekan?n haber ?ablonlar? olu?turaca?? bir haber sitesi haz?rlad?. Haz?rlanan haber ?ablonlar? gazeteciler taraf?ndan kullan?labilecek. Ancak yapay zeka taraf?ndan haz?rlanan gerçekçi haber ?ablonlar?, internet sitesinden sahte haberlerin yay?labilece?ini dü?ündürüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir