Nissan’ın Eski CEO’sunun Türkiye Üzerinden Kaçması Olayında Yeni Gelişmeler

Nissan’?n Eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden kaç???yla ilgili yeni detaylar ortaya ç?kt?. ?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda 7 ki?inin gözalt?na al?nd??? aç?klan?rken, Ghosn’un kaçt??? gece Atatürk Havaliman?’nda neler ya?and??? da k?smen anla??ld?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir