e-Devlet’in En Çok İşlem Gören Hizmetleri Açıklandı

Kamu kurumu ve özel kurulu?lara ait birçok i?lemin yap?labildi?i e-Devlet hizmetinde en çok yap?lan i?lemler belli oldu. Ayr?ca e-Devlet?te 2019 senesi içerisinde mobil cihazlar üzerinden 465 milyondan fazla i?lem gerçekle?tirildi?i aç?kland?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir