Bir Araştırmaya Göre Spor Ayakkabılar, Bilekler İçin Zararlı Olabilir

?talya’da yap?lan bir ara?t?rma, spor ayakkab?lar?n asl?nda o kadar da masum olmad???n? ç?kartt?. Ara?t?rma, bileklerde ya?anan sorunlar?n nedeninin spor ayakkab?lardan kaynaklanabilece?ini ortaya koyuyor. Ancak bileklerde ya?anan sorunlar?n tek nedeni spor ayakkab?lar de?il.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir