Bu ‘Yıldız Motoru’, Dünya’yı Büyük Bir Asteroitten Kaçırabiliyor (Video)

Bir bilim insan?, gezegenimizi bir asteroitten kurtarabilecek olan teorik bir “y?ld?z motoru” geli?tirdi. Güne?’in yak?n?na yerle?tirilen bu y?ld?z motoru, helyumu yakarak ola?anüstü bir itme gücü olu?turuyor. Bu itme gücü, Güne?’in hareket etmesini sa?l?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir