Türk Tasarımcı, iPhone 12 Pro Max İçin Konsept Videosu Hazırladı

Hasan Kaymak isimli Türk tasar?mc?, iPhone 12 Pro Max için haz?rlad???, pek çok de?i?ikli?in görüldü?ü konsept tasar?m videosunu payla?t?. Hasan Kaymak’?n tahminlerine göre iPhone 12 serisi, daha önceki serilere göre baz? devrimsel yenilikler içerecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir