Lego Benzeri Modüler Uydular Yörüngeye Yerleştirilmeye Başlandı

Her birinin standart bir kâ??t parças?ndan daha küçük ve yaln?zca birkaç cm kal?nl???nda oldu?u söylenen HISats uydular?n?n yörüngeye yerle?tirilme çal??malar? ba?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir