Bilim İnsanları İlk Kez, İki Farklı Çip Arasında Veri Işınlamayı Başardı

Bilim insanlar?, kuantum internet teknolojisi için çok önemli bir kap?y? aralad?lar. Laboratuvar ortam?nda iki elektronik çipe foton yerle?tiren bilim insanlar?, bu fotonlar aras?nda herhangi bir ba? olmadan veri aktar?m? yapmay? ba?ard?lar. Gerçekle?en bu olaya, kuantum ???nlanma deniliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir