İddia: Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 İsmiyle Tanıtılabilir

Ortal??? kas?p kavurmas? beklenen Samsung Galaxy S11, yeni y?l?n ilk aylar?nda tan?t?lacak. Bugüne kadarki s?z?nt?lar, cihaza dair az çok bilgi sahibi olmam?z? sa?lad?. Ortaya at?lan yeni bir iddia ise telefonunun Galaxy S11 yerine Galaxy S20 olarak adland?r?laca??na i?aret ediyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir