Bilim İnsanları, Büyük Patlamayı Tekrar Canlandırdı

?u ana kadar evrenin ba?lang?c?na dair birçok teori ortaya at?ld?. Bunlardan en çok kabul göreni ‘büyük patlama’ oldu. Bu patlaman?n nas?l meydana geldi?i bilgisine ula?may? amaçlayan ara?t?rmac?lar, büyük patlamay? çok küçük bir ölçüde tekrar canland?rd?lar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir