Bilim Cevap Verdi: Hayattaki Kararlarımızı Nasıl Veririz?

Sinirbilimciler, insanlar?n günlük hayatta kar??la?abilece?i durumlarda karar verme mekanizmalar?n?n nas?l çal??t???n? ve nas?l daha iyi kararlar verilebilece?ini aç?klad?lar. Elde edilen sonuçlar, kararlar?m?z?n asl?nda bizim d???m?zda etkenler taraf?ndan yönetildi?ini ortaya koyuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir