Bu Genç, 22 Yaşında Olmasına Rağmen Bugüne Kadar 600’den Fazla Drone Geliştirdi

Do?al afetler, s?n?r güvenli?i, tar?m ve hatta kargo ta??mac?l???nda dahi kullan?lan drone?lar, günümüz dünyas?ndaki önemini her geçen gün art?r?yor. Pratap NM adl? Mandyal? bir genç, bu teknolojisinin arkas?ndaki en önemli isimlerin ba??nda geliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir