Google’ın 2019’da Yaptığı 3 Başarılı ve 3 Hatalı Hamle

2019 y?l? teknoloji devi Google aç?s?ndan oldukça çalkant?l? bir y?l olarak geçti. Bu yaz?m?zdaysa i?ten ç?karmalardan tutun da Google Stadia’ya kadar pek çok farkl? olayla an?lan teknoloji devinin nas?l bir y?l geçirdi?ine de?inece?iz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir