Neden Dünyanın En Nefret Edilen Şirketleri Aynı Zamanda En Zengin Olanları?

Pazarlama uzmanlar? taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rma, neden dünyan?n en zengin ?irketlerinin ayn? zamanda en nefret edilenleri oldu?unu aç?kl?yor. Biz de sizlere bu ara?t?rman?n sonuçlar?n? ve bu ?irketlerin neden en çok nefret edilenler oldu?unu aktarmaya çal??aca??z.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir