Yaygın Kullanılan Apple ve Samsung Telefonların Radyasyon Limitini Aştığı Ortaya Çıktı

Ak?ll? telefonlar?m?z? al?rken ya da kullan?rken, o kadar donan?m özelli?i aras?nda ço?umuzun dikkat etmedi?i bir ?ey var: radyasyon. Yap?lan baz? testlere göre Samsung ve Apple??n baz? modelleri de radyasyon için konulan limitleri a??yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir