Güneş’in Atmosferi Neden Yüzeyinden Daha Sıcak?

Bilim insanlar?n?n yapt??? ara?t?rmalar Güne?’in atmosferinin, yüzeyinden çok daha s?cak oldu?unu ortaya ç?kard?. NASA’n?n Parker Solar Probe adl? uzay arac? da ara?t?rmac?lara bu durumun sebebiyle ilgili yeni detaylar sa?l?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir