NASA’dan Asteroid Uyarısı: Durdurmak İçin Yapabilecek Bir Şey Yok

Bir NASA çal??an?, dünyay? yok edecek büyüklükteki bir asteroidin bize do?ru geliyor olmas? durumunda yap?lacak hiçbir ?eyin olmad??? konusunda uyard?. ?nsanl?k yaln?zca kaderini kabullenmek zorunda kalacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir