İngilizce Yazarken Hataları Düzelten Chrome Eklentisi: Grammarly

Bir dönem neredeyse her mecrada reklamlar?yla kar??la?t???m?z Grammarly, ?ngilizce metinlerin yaz?m kurallar?na uygun, toplulu?u s?kmayacak bir ?ekilde haz?rlanmas?na yard?mc? oluyor. Peki ama bunu nas?l yap?yor? Aç?kl?yoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir