Ticaret Bakanlığı’ndan Sahte ‘Black Friday’ İndirimleri Hakkında Açıklama

Tüketicilerin merakla bekledi?i büyük indirim dönemlerinden biri olan Black Friday, baz? e-ticaret siteleri taraf?ndan da f?rsata dönü?türülebiliyor. ‘Fiyatlar?n önce yükseltilip ard?ndan dü?ürüldü?ü’ konusunda gelen ?ikayetleri de?erlendiren Ticaret Bakanl???, sahte indirim yapan kurulu?lar hakk?nda gerekenin yap?laca??n? duyurdu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir