Her Şeyin Teorisi Olarak Bilinen ‘Sicim Teorisi’ Nedir?

Bilimin en çok istedi?i ?ey nedir? Evrenin yarat?l???n? aç?klamak, de?il mi? Belki bu ?u ana kadar pek mümkün olmad? ama yap?lan çal??malar sonucunda art?k gelecek y?llarda bu aç?klanabilecek. Ama nas?l aç?klanacak? Tabii ki izafiyet ve kuantum fizi?i teorilerinden do?an, her ?eyin teorisi olarak kabul edilen sicim teorisi sayesinde. Peki bu sicim teorisi ne ve nas?l ortaya ç?kt??

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir