Windows 10’da Bilgisayarı Zaman Ayarlı Otomatik Kapatma Nasıl Yapılır?

Özellikle internet üzerinden büyük bir dosya indirirken, bilgisayar?n?z?n uzun bir süre aç?k kalmas? gerekebiliyor. Bazen bilgisayar? gece uyurken aç?k b?rak?p sabaha kadar dosyay? indirmesini bekliyoruz. Bu da sistemimize zarar verebiliyor. Biz de bunu engellemek ad?na Windows 10 bilgisayar?n?z? zaman ayarl? kapatma i?lemini nas?l yapabilece?inizi anlataca??z.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir